ติดต่อเรา126 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย,
50210 เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053-038463 , 093-5622945
sales.anansiri@gmail.com

อีเมล: Opening Hours:
เวลาทำการ 8.30m - 17.30 pm