บ้านโชคอนันต์
- พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.

- 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

- ส่วนรับแขกและทานอาหารชั้นล่าง

- ส่วนพักผ่อนชั้นบน

- ส่วนเตรียมอาหารและครัวไทยบ้านทรัพย์อนันต์
- พื้นที่ใช้สอย 175 ตร.ม.
- 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
- ส่วนรับแขกและทานอาหารชั้นล่าง
- ส่วนพักผ่อนชั้นบน
- ส่วนเตรียมอาหารและครัวไทย


บ้านสุขอนันต์
- พื้นที่ใช้สอย 210 ตร.ม.
- 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
- ส่วนรับแขกและทานอาหารชั้นล่าง
- ส่วนพักผ่อนชั้นบน
- ส่วนเตรียมอาหารและครัวไทย

1